Image

اختراعات


عنوان اختراع : سوییچ باشگاه مشتریان - عنوان اختراع به لاتین : Loyalty Club Switch

خلاصه طرح:
سامانه وفادارسازی رایان نیک، دارای یکی از بهترین سوئیچ های وفاداری کشور است که به لحاظ سطح پوشش، انعطاف در رفع نیاز مشتریان، توسعه پذیری و کارایی در شبکه پرداخت، خود را از محصولات مشابه داخلی و حتی در موارد بسیاری از نمونه های خارجی متمایز کرده است.
این سامانه به عنوان یک راه حل جامع وفادارسازی مشتریان، با رویکرد تعریف و مدیریت سامانه تخفیف، امتیاز و تسهیم در راهکارهای پرداخت طراحی و توسعه داده شده است. با توجه به تجربه و دانش گسترده شرکت دانش بنیان رایان نیک در شبکه پرداخت کارتی و روش های وفادارسازی مشتریان، این محصول بر اساس نیاز های این کسب و کار طراحی شده است. علاوه بر این، رفع نقاط ضعف سیستامتیک موجود نیز از برجستگی های این محصول می باشد.