اقتصاد پویا بر پایه اقتصاد دانش بنیان شکل می گیرد

Image

اگر معتقدیم که شرکت های دانش بنیان باید توسعه پیدا کنند حتماً و در اسرع وقت باید رویکرد دولت و مجلس بر این اساس پی ریزی شود، همچنین باید پروسه ارائه تسهیلات در صندوق نوآوری و شکوفایی کوتاه شود چرا که نخبگان و جوانان شاغل در شرکت های دانش بنیان باید طرح خود را در زمان خودش پیش ببرند و به بازار ارائه کنند و اگر زمان بگذرد ممکن است آن محصول، ویژگی های خود را از دست بدهد

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن تاکید بر ضرورت پیوند بیشتر شرکت های دانش بنیان با بخش صنعت و تولید در کشور، گفت: این شرکت ها نباید تنها به حوزه کاری خود از نگاه علمی فکر کنند بلکه قدری هم باید بازار را درک کرده و با قوانین و ضوابط آن آشنا شوند.

* نقش اقتصاد دانش بنیان در عبور از تحریم ها

وی با اشاره به نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان در عبور از تحریم ها گفت: طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، شرکت های دانش بنیان باید رشد جدی داشته باشند، اگر به دنبال اقتصاد پویا و موفق هستیم باید بدانیم که این اقتصاد مبتنی بر دانش شکل می گیرد، یقینا شرکت های دانش بنیان جایگاه خوبی دارند و تا حدودی وضع درباره آن ها بهتر شده است.

شرکت های دانش بنیان

امیرحسن خانی درباره میزان رضایتمندی از فعالیت شرکت های دانش بنیان طی سال های اخیر گفت: رشد این شرکت ها طی سال های گذشته خوب بوده است و این شرکت ها رو به گسترش هستند که در این زمینه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در حمایت از شرکت های دانش بنیان بسیار کمک رسان بوده است، اما معتقدم این صندوق باید بیشتر از سوی دولت و مجلس تقویت شود تا بتواند حمایت بیشتری از شرکت های دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهد.