همراه پرداخت Rayannik

این سیستم مبتنی بر پروتکل های UAP و SMPP بوده که جهت ارائه امکان ابزار پذیرش بر بستر USSD استفاده می گردد. بر این اساس کاربر قادر خواهد بود تا گردش کار خود را در این زیر سیستم تعریف و خدمات شرکت را بر روی این بستر ارائه دهد. معماری این ماژول مبتنی بر سرویس بوده که امکان گسترش پذیری آن را بالا می برد.