اپلیکیشن موبایل وفاداری

امروزه با فراگیر شدن استفاده از گوشی های هوشمند، یکی از روش های بسیار موثر در ارتباط برقرار کردن بین مشتریان یک کسب و کار استفاده از اپلیکیشن هایی است که برای این گوشی ها طراحی و ساخته می شوند